24 Ağustos 2019 - Cumartesi
Ana Sayfa / İslami Rüya Tabirleri / Rüyada Köpek Görmek İslami Rüya Tabiri

Rüyada Köpek Görmek İslami Rüya Tabiri

Rüyada Köpek Görmek İslami Rüya Tabiri

Rüyada köpek görmek: zevkine ve sefasına düşkün birine, insanın emredici
nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan bir alime delalet eder.

Rüyada köpeklerin boğuştuğunu ve birbirlerini yaraladığını görmek :
iki dostunuz akrabanız ya da size yakın olan iki kişinin kavga
edeceğinin göstergesidir. Havlayan köpek kötü ve aşırı aç gözlü
insanın habercisidir.

Köpek ısırması: veya tırmalaması düşmandan görülecek zarara veya
hazırlanacağınıza delalet eder. Rüyada köpeğin elbise yırttığını
görmek aklı başında olmayan bir kimsenin yapacağı dedikoduyu gösterir.
Köpek yavrusu sevimli bir çocuğun evinize neşe getireceğinin göstergesidir.

Rüyada ev köpeği görmek kötü bir düşmanın canınızı yakmaya
çalışacağına ama sizinle istişare sonrası bu huyundan vazgeçeceğine
işarettir.

Av köpeği: elde edilecek kazanca, bu kazançtan çok mal
elde edeceğinize, bir kenarlara güzel para koyacağınızın birikim yapacağınızın
göstergesidir.

Köpek öldürmek: düşmanınızı yenip geleceğinize işarettir.

Rüyada köpeklerle birlikte havladığını görmek: Rüyada köpeklerle birlikte havladığını gören kişi amacına
ulaşmak için her yolu deneyecek ama bu işin içinde kötü
işler olmayacak demektir.

Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş
ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere işaret eder.

Av köpeklerinin şehre dönmeleri: sessizlik ve işsizliğin belirtisidir.

Rüyada köpek eti yediğini görmek: Rüyada köpek eti yediğinizi gördüyseniz düşmanınızdan gelecek bir mal
elde edersiniz veya ona galip gelirsiniz demektir.

Rüyada çoban köpeği görmek: ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen
insanlarla karşılaşacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada köpeklerle sohbet etmek: bir konu ile alakalı kendinizi
gizlemeye çalıştığınıza işarettir.

Köpeğin bir şeyler yemesi: Köpeğin bir şeyler yemesini
görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü biriyle yorulur.

Ashab-ı Kehf’in köpeğini görmek: Ashab-ı Kehf’in köpeğini rüyasında gören kişinin firar
etmesine, korku ve hapsine işaret eder.

Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, rüyayı gören kişinin eşi, dostu
ve arkadaşlarıyla
güzel sohbetler etmesine ve diğer insanlarlada hoş muhabbetler etmesine yorumlanır.

Rüyada köpeğin ısırdığını ancak acıtmadığını görmek:iyi bir arkadaşınızla
sıkıntılar yaşayacağınıza işaret eder.

Kişinin rüyasında köpeklerin kendisine uluduğunu veya havladığını gördüğünde
isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır.

Rüyada köpekleri öldürdüğünü gören, düşmanlarını yeneceğine
yorumlanır.

Rüyada çirkin köpek, bir düşmanınız olduğunun işaretidir.
Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, gerçek dostlara sahip
olacağınız anlamına gelir.

Rüyada gördüğünüz köpek sizi korkutuyorsa ve kaçmanıza neden oluyorsa:
bir adam ve onun sadık dostlarının bir araya gelip size zarar vermesi
gibi bir durum söz konusu olur.

Rüyada bir köpeğin kendisine saldırdığını fakat ısırmadığını görmek:, düşmanlarının kendisine diş
bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına işaret eder.

Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını
görmek: işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak,
zarara uğratılacağına işarettir.

Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek: kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin artık vazgeçip
yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine işaret eder.

Rüyada yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadeleedip, hepsini kaçırdığını görmek: evinde ev halkı tarafından kötü
karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına işarettir.

Rüyada dişi bir köpeğin yavrusunu emzirdiğini görmek: çocukları varsa,
onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla
evleneceğine işarettir.

İslami açıdan rüya yorumları:

Abdülgani Nablusiye göre; Dişi köpek inatçı ve kötü kalpli ama zararı
dokunmayacak bir kadındır. Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği
kovaladığını görmek, böyle bir kadının zararına uğrayarak, halka rezil
olacağına, iki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek kötü yola düşmüş
bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir
şekilde evlendireceğine delalet eder.

Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek: düşmanları varsa kendisinden
korktuklarına, veya ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları
bulunduğuna işarettir.

Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini
görmek: o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna
işaret eder.

Av köpeği besleyen kimse: gösterişi seven bir kişi olarak
tanımlanır.

Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde
beslediği bütün arzularına kavuşacaktır.

Rüyada kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun
başkalarına karşı pek havalı ve
pek mağrur davrandığına işarettir.

Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe
ve istiğfar etmeye ve Allah’n yasakladığı her şeyden el etek çekmesi
gerektirdiğine işaret eder.

Rüyasında bir köpeği keserek onun etini
yediğini gören kimse, düşmanına galip olur, fakat eline haram mal geçer.

Süs köpeği beslemek, eşiyle arasının iyi olmadığına işaret eder.

Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, eşine
ihanet ettiğine delalet eder.

Rüyasında köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna
ve ondan korktuğuna işaret eder.

Köpeğini tasmasından tutarak,
sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yardım için
bazı kişilerin geleceğine işarettir.

Bazılarına göre; rüyada köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik
ve şefkat olan biri ile; dişi köpek görmek ise, huysuz ve sonunda
bela olacak bir kadınla örnek olunur.

Rüyada siyah köpek eğer sizin köpeğiniz değilse, varlığından ve niyetinden
endişe duyduğunuz bir insana, beyaz köpek ise tanımadığınız halde
iyiliğinden ve sadakatinden emin olduğunuz bir insana işaret eder.

Rüyasında bir köpeğin üzerine durup dururken havladığını gören sonsuz,
korkak bir düşmandan fena bir söz duyar ve ona karsı kin duyar.

Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını ve etini dişinden bırakmadığını
gören: düşmanından fena bir davranış görür. Köpeğin ağzının suyundan
elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı
üzülür.

Rüyada elbisesini bir köpeğin kirlettiğini görmek: işlerinde eksiklik
olduğuna işaret eder. Rüyada bir köpek sevgiyle kucağına atlıyorsa ve
üstünü kirletmesinden endişe duyuyorsa o zaman yapacağınız işten emin
olamayacaksınız, tereddütte kalacaksınız demektir.

Rüyada köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye
delalet eder.

Kirmaniye görmek; Rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin üzerine
saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını
onun üzerine yollar. Köpeğe ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur.

Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek,
içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.
Köpek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir. Köpeğin kendinden kaçtığını
görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karşısına gelmekten çekindiğine
işarettir.

Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini
görmek: nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik
ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.

Yatağına, veya yemek kabına, yahut eşyasından birine köpeğin
işediğini görmek: karisi ile bir yabancı erkeğin veya kocası ile
bir yabancı kadının gayri meşru ilişkide bulunduğuna işarettir.
Bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz
söyleyen bir adama delildir.

Cafer-i Sadika göre; Rüyada köpek görmek dört şekilde tabir olunur
Alçak bir düşman, tamahkar bir adam, çirkin bir hizmetçi, cahil bir adam.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada köpeğin yeri eşelediğini ve oraya
pislettiğini görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün
bir kimseye işarettir.

Eğer köpek ulur, hırlı davranırsa: o adi kimsenin haddi asarak fena
ve tamahkar olduğuna işarettir. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek
ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar
düşmanından bir zara erişir. Bazen de bu rüya sahibinin hastalanması
şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyada bir köpeğin yüzdüğünü görse: dostlarından ona bir
sürpriz yapılacak ve onun kalbini ılıtacak bir gelişme olacak demektir.
Bir kimse rüyasında köpeğin üstüne işediğini görse elbisesini onun
hakkında akılsız bir adam ileri geri gıybet eder. Rüyada evinizin
önünde bahçesinde ya da kapısında kafeslerde barakalarında bir kaç
tane köpeği bir arada görmek korunmaya ihtiyaç duyduğunuz bir şeylerden
korktuğunuz anlamına gelir.

Rüyada küçük bir süs köpeğini kucağınızda gezdirdiğinizi görmek:
alıp da göstermekten çok memnun olacağınız maddi bir eşyanız olacak demektir. Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir.

Ev köpeklerinin hasta olduğunu görse :hastalığa, zarara ve evin
bazı eşyalarının gitmesine işarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin
çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Av köpeği, izzet, yücelik ve rızıktır. Av köpeği ile avlandığını gören kişi amacına ulaşmak için yandaş edinecek şeklinde yorumlanır. Rüyada köpekle sohbet etmek “Ashab-i Kehf” in meşhur kıssasına binaen gizlenmeye işarettir. Dişi köpeğin doğurduğunu görmek neslini çok ve kocasını koruyan bir kadına işarettir.

Rüyada ölmüş bir köpek görmek: Allah (C.C.)in rahmetinden ümidini
kesmeye ve yalancılığa işarettir. Eğer köpek sevimli ve elinizi
yalıyorsa, bebek bakıcısı olarak anılan köpeklerden işe şansınızın
açık olacağına işarettir.

Rüyada havlayan bir köpek sürekli size bir şeyler anlatmaya
çalışıyorsa: yakın dostlarınızın tavsiyelerini dikkate almanız
gerektiğinin işaretidir. Rüyada köpeğin sırtında ata biner gibi
bindiğini görmek bir yolculuk için veya bir iş için yeteceğinden
az miktarda rızık veya sermaye ile yola çıkacaksınız demektir.

Rüyada bir köpek ile bir kedinin veya başka bir olmayacak canlının
çiftleştiğini görmek: kötü bir ortaklık yapacağınız anlamına gelir.

Rüyada köpek ile bebeği yan yana oynarken veya uyurken görmek:
bebeğinizi ya da işinizi ya da sırrınızı emanet edecek güvenilir
insanlar arayışı içerisinde olduğunuzun göstergesidir.

Rüyada bir köpek sürüsünün mahallede saldırgan bir şekilde bir
yerden bir yere koştuğunu görmek: etrafta yerli yersiz celallenen
birilerinin ortalığı karıştıracağı anlamına gelir, bu tarz karmaşalara
karşı dikkatli olmak bunlara prim vermemek gerekir.

Yazarımız admin

Türkiyenin en güzel islami sohbet , dini chat odalarına hoş geldiniz.

İlginizi Çekebilir..

islamruzgari rüya

Rüyada Kırmızı Şeytan Görmek

Rüyada Kırmızı Şeytan Görmek Rüyada kırmızı şeytan görmek,  yaşanacak kötü, sıkıntılı ve buhranlı günlere, kötü …

43 Yorum

  1. rüyamda ormandaydım, küçük siyah ayılar vardı ama zararsızlardı.bazıları bana yakın duruyorlardı. bana saldırırlar mı diye endişe ettim, ardından beyaz çoban köpekleri beni korumak için ayıları kovaladılar. sonrasında bir köpeğin başını sevdim, ama birazcık tedirgin oldum çünkü büyük bir köpekti. acaba yorumlayabilir misiniz?

    • Ali bey, mutlu olduğunuz hayatınızın güzel gittiği bir dönemdesiniz fakat sizin etrafınızda güçsüz sinsi erkek düşmana işaret eder. Rüyanızda sizi seven sadık dostlarınızın varlığına ve bu zayıf kişilikli adama karşı sizi korumalarına tabir edilir. Rüyada köpeğin başını çekinerek okşamanız, korkmanız, o sizi koruyanlardan birinin yakınlarınızdan, saygı duyulan, sözü dinlenen bi aile büyüğü olduğuna işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.